BEATS STUDIO

Beats Studio - Chống ồn chuyên nghiệp

Beats Studio, và Beats Studio Wirless dòng tai nghe chuyên nghiệp của Beats. Sở hữu âm thanh cực đỉnh, bằng hệ thống khuếch đại âm thanh (Beats acoustic engine).