Category Archives

    Kiến thức âm thanh

  • All
  • Công nghệ Beats Audio là gì?

    Công nghệ Beats Audio đang trở thành công nghệ âm thanh dẫn đầu hiện nay. Ngay từ khi có công nghệ Beats Audio này hãng Beats đã đưa chip Beats sử dụng trên những chiếc điện thoại của HTC. Cũng không lâu sau, Beats Audio tiếp tục được đưa vào máy tính, máy tính bảng, điện thoại HP và cả HTC. Continue Reading