Thư viện Audio, tổng hợp các bài viết đánh giá về tai nghe và các sản phẩm âm thanh. Beats Audio Việt Nam là chuyên gia trong lĩnh vực tai nghe chính hãng. Sẽ giới thiệu và cập nhật các tin bài liên quan đến lĩnh vực âm thanh. Và các thông tin về tai nghe, loa di động, máy nghe nhạc.