Bảo hành tai nghe Beats tại Apple Việt Nam

Bảo hành tai nghe Beats giới hạn một (1) năm của Apple – Phụ kiện – Chỉ dành cho các sản phẩm mang thương hiệu Apple và Beats.

Bảo hành giới hạn một (1) năm của Apple là bảo hành tự nguyện của nhà sản xuất. Bảo hành này cung cấp các quyền riêng biệt với các quyền được luật tiêu dùng quy định, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyền liên quan đến hàng hóa không hợp quy chuẩn. Chính vì vậy, các lợi ích của Bảo hành giới hạn một năm của Apple bổ sung cho và không thay thế các quyền được luật tiêu dùng quy định cũng như không loại trừ, giới hạn hoặc tạm dừng các quyền của người mua phát sinh theo luật tiêu dùng. Người tiêu dùng có quyền chọn yêu cầu bảo dưỡng theo Bảo hành giới hạn một năm của Apple hoặc theo các quyền của luật tiêu dùng. Quan trọng: Các điều khoản và điều kiện của Bảo hành giới hạn một năm của Apple sẽ không áp dụng cho các yêu cầu theo luật tiêu dùng. Để biết thêm thông tin về luật tiêu dùng, vui lòng truy cập trang web của Apple (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) hoặc liên hệ với tổ chức người tiêu dùng ở địa phương của bạn.

Xin lưu ý: Tất cả các yêu cầu đưa ra theo Bảo hành giới hạn một năm của Apple sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản được quy định trong tài liệu bảo hành này.

Sản phẩm phần cứng mang thương hiệu Apple hoặc thương hiệu Beats (“Sản phẩm”) được bảo hành cho các lỗi về vật liệu và gia công trong thời gian MỘT (1) NĂM kể từ ngày mua lẻ ban đầu (“Thời gian bảo hành”) khi được sử dụng theo hướng dẫn sử dụng của Apple (tham khảo https://www.apple.com/support/country). Theo bảo hành này, bạn có thể gửi các yêu cầu của mình tới Apple ngay cả trong trường hợp bạn mua Sản phẩm của Apple từ bên thứ ba. Nếu xảy ra lỗi trong Thời gian bảo hành thì Apple, theo lựa chọn của mình, sẽ (1) sửa chữa miễn phí Sản phẩm bằng cách sử dụng các linh kiện mới hoặc các linh kiện tương đương với linh kiện mới về hiệu suất và độ tin cậy, (2) đổi lấy Sản phẩm bằng một sản phẩm có chức năng tương đương được tạo thành từ các linh kiện mới và/hoặc các linh kiện đã được sử dụng trước đây tương đương với linh kiện mới về hiệu suất và độ tin cậy hoặc với sự đồng ý của bạn, một sản phẩm có chức năng tối thiểu tương đương với sản phẩm bị thay thế hoặc (3) hoàn lại tiền bằng với giá mua ban đầu. Bảo hành này không bao gồm hao mòn thông thường của các linh kiện tiêu hao như pin trừ khi có lỗi về vật liệu hoặc gia công và hư hại do sử dụng sai, tai nạn, sửa đổi, sửa chữa trái phép hoặc các nguyên nhân khác không phải là lỗi về vật liệu và gia công.

Apple không bảo đảm, tuyên bố hay cam đoan rằng Apple có thể sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ Sản phẩm nào theo bảo hành này mà không có rủi ro đối với và / hoặc không làm mất mát thông tin và / hoặc dữ liệu được lưu trữ trên Sản phẩm. Trong mọi trường hợp, Apple sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với (a) mất mát hoặc hư hại, kể từ khi mua sản phẩm, không được coi là do việc Apple vi phạm các điều khoản bảo hành này gây ra; hoặc (b) các mất mát do lỗi của người dùng, mất dữ liệu hoặc mất lợi nhuận hay lợi ích.

Mọi giới hạn về trách nhiệm pháp lý trong tài liệu bảo hành này sẽ không áp dụng cho (i) trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân theo bất kỳ luật bắt buộc nào về trách nhiệm pháp lý đối với sản phẩm; (ii) trường hợp xuyên tạc nhằm mục đích gian lận hoặc lừa đảo; (iii) hành vi sai trái cố ý hoặc sơ suất không thể tha thứ; (iv) hoặc vi phạm đáng khiển trách đối với các nghĩa vụ chính theo hợp đồng. Khiếu nại hư hại dựa trên vi phạm các nghĩa vụ chính theo hợp đồng hoặc sơ suất không thể tha thứ sẽ được giới hạn ở hư hại có thể dự đoán đặc trưng cho hợp đồng bán hàng có liên quan.

Để được bảo dưỡng theo bảo hành, hãy liên lạc với Apple bằng cách sử dụng thông tin được mô tả tại https://www.apple.com/support/country. Bạn có thể phải cung cấp bằng chứng mua để xác minh tính đủ điều kiện. Đối với sản phẩm được mua ban đầu ở Việt Nam, Apple là Apple South Asia Pte. Ltd. 1 7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086. Đối với tất cả các quốc gia khác, Apple được mô tả tại https://www.apple.com/legal/warranty. Apple hoặc các công ty kế nhiệm của Apple về danh nghĩa là nhà bảo hành. Đối với khách hàng ở Liên minh Châu Âu, vui lòng xem lại các quyền theo luật định của bạn tại https://www.apple.com/legal/warranty.

Khi liên lạc với Apple qua điện thoại, cước điện thoại có thể được áp dụng tùy thuộc vào vị trí của bạn. Vui lòng liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn để biết thông tin chi tiết.

HẠN CHẾ QUAN TRỌNG DÀNH CHO DỊCH VỤ.

Apple có thể hạn chế dịch vụ bảo hành đối với các sản phẩm bàn phím trong phạm vi quốc gia ban đầu nơi Apple hoặc Nhà phân phối được ủy quyền của Apple đã bán thiết bị đó. Apple có thể hạn chế dịch vụ bảo hành đối với các sản phẩm bàn phím được mua ở EEA hoặc Thụy Sĩ ở trong phạm vi EEA và Thụy sĩ.

Apple sẽ cung cấp dịch vụ bảo hành thông qua một hoặc một số các lựa chọn sau:

(i) Mang đến tận nơi. Bạn có thể trả lại Sản phẩm của mình tại cơ cở Hệ thống bán lẻ của Apple hoặc Nhà cung cấp dịch vụ được Apple ủy quyền (Apple Authorized Service Provider – AASP) có cung cấp dịch vụ bảo hành tại trung tâm.

(ii) Dịch vụ bảo hành qua đường bưu điện. Nếu Apple xác định rằng Sản phẩm của bạn đủ điều kiện để nhận được dịch vụ bảo hành qua đường bưu điện, Apple sẽ gửi cho bạn vận đơn đã được thanh toán trước và vật dụng đóng gói phù hợp để bạn có thể vận chuyển Sản phẩm tới cơ sở Dịch vụ sửa chữa của Apple (Apple Repair Service – ARS) hoặc AASP. Apple sẽ thanh toán phí vận chuyển tới và từ địa điểm của bạn nếu bạn tuân theo các hướng dẫn liên quan đến phương pháp đóng gói và vận chuyển Sản phẩm.

(iii) Phương thức Tự làm (DIY). Phương thức DIY cho phép bạn tự bảo hành Sản phẩm của chính mình. Trong trường hợp tiến hành phương thức DIY, thì quy trình sau đây sẽ áp dụng.

(a) Bảo hành trong trường hợp Apple yêu cầu trả lại Sản phẩm hoặc linh kiện được thay thế. Apple có thể yêu cầu việc ủy quyền sử dụng thẻ tín dụng như là một biện pháp bảo đảm cho giá bán lẻ của Sản phẩm hoặc linh kiện thay thế và các khoản phí vận chuyển được áp dụng. Nếu không thể ủy quyền sử dụng thẻ tín dụng thì có thể bạn sẽ không được sử dụng phương thức DIY và Apple sẽ đề xuất các phương thức thay thế để thực hiện dịch vụ bảo hành. Apple sẽ gửi Sản phẩm hoặc linh kiện thay thế cho bạn cùng với hướng dẫn lắp đặt, nếu có, và bất cứ yêu cầu nào về việc trả lại Sản phẩm hoặc linh kiện được thay thế. Nếu bạn thực hiện theo đúng các hướng dẫn, Apple sẽ hủy bỏ việc ủy quyền sử dụng thẻ tín dụng, do vậy bạn sẽ không phải thanh toán cho Sản phẩm hoặc linh kiện và các khoản phí vận chuyển đến và đi từ địa điểm của bạn. Nếu bạn không trả lại Sản phẩm hoặc linh kiện được thay thế theo đúng chỉ dẫn hoặc trả lại Sản phẩm hoặc linh kiện được thay thế không đủ điều kiện để hưởng dịch vụ bảo hành, thì Apple sẽ khấu trừ khoản tiền được ủy quyền vào thẻ tín dụng của bạn.

(b) Bảo hành trong trường hợp Apple không yêu cầu trả lại Sản phẩm hoặc linh kiện. Apple sẽ gửi cho bạn Sản phẩm hoặc linh kiện thay thế miễn phí kèm theo hướng dẫn lắp đặt, nếu có, và bất cứ yêu cầu nào về việc thải bỏ Sản phẩm hoặc linh kiện được thay thế.

(c) Apple không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản nhân công lao động nào mà bạn gánh chịu liên quan đến phương thức DIY. Nếu bạn cần trợ giúp thêm, xin vui lòng liên hệ với Apple theo số điện thoại được nêu dưới đây.

Các lựa chọn dịch vụ, tính sẵn có của các linh kiện và thời gian đáp ứng có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia. Nếu bạn cần dịch vụ ở một quốc gia nơi Apple không có Cửa hàng bán lẻ của Apple hoặc Nhà cung cấp dịch vụ được Apple ủy quyền (Apple Authorized Service Provider – AASP), (danh sách các cơ sở bảo hành hiện có được cung cấp tại http://support.apple.com/kb/HT1434), các lựa chọn dịch vụ có thể bị giới hạn. Nếu không có một lựa chọn dịch vụ cụ thể đối với Sản phẩm của Apple ở quốc gia đó thì Apple hoặc đại diện của Apple sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ khoản phí vận chuyển và xử lý bổ sung nào có thể áp dụng trước khi cung cấp dịch vụ. Trong trường hợp có cung cấp dịch vụ quốc tế thì Apple có thể sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm và các linh kiện bằng Sản phẩm và các linh kiện tương đương tuân theo các tiêu chuẩn nội địa.

Nếu bất kỳ điều khoản nào không hợp pháp hoặc không thể thực thi thì điều khoản đó sẽ được tách khỏi bảo hành này và tính hợp pháp hoặc tính thực thi của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng.

Bảo hành này chịu sự điều chỉnh và được hiểu theo luật pháp của quốc gia nơi việc mua sản phẩm diễn ra.

Nguồn: 031716 Accessory Warranty Vietnam v4.1

Địa chỉ các trung tâm bảo hành tai nghe Beats của Apple tại Việt Nam

Xem thêm quy định bảo hành tại Beats Audio Việt Nam: https://beatsaudio.vn/quy-dinh-bao-hanh

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.