URBEATS

urBeats - Thiết kế thời trang - Âm thanh cực đỉnh

urBeats dòng tai nghe có mức giá khởi điểm của hãng là 100$. Tuy nhiên, bạn sẽ ngạc nhiên bởi đây là mẫu tai nghe hãng Beats tập trung vào nhiều nhất. Bằng chứng là các nâng cấp phiên bản. Chúng ta thấy urBeats HTC, Ibeats, urBeats 2.0, và đến nay là urbeats 2017.